O elektrických radiátorech » Instalace topných panelů
INSTALACE TOPNÝCH PANELŮ JE JEDNODUCHÁ

 

 

  • DOPORUČUJEME, ABY INSTALACI PROVEDLI ELEKTRIKÁŘSKÉ FIRMY A RÁDI VÁM DOPORUČÍME SPECIALISTY VE VAŠEM REGIONU
  • Elektrické radiátory můžou být montovány na zeď, na patky nebo na přídavná kolečka
  • V PŘÍPADĚ LEVNĚJŠÍ SAZBY ELEKTRICKÉ ENERGIE JE NUTNÉ PŘI MONTÁŽI PANELŮ POČÍTAT S NOVÝMI ELEKTRICKÝMI OKRUHY které musí být samostatně jištěny jističi o předepsaných proudových hodnotách s normovou doporučenou charakteristikou

        (např. jednofázový jistič In = 16A / charakteristika B) nebo budou napojeny na blokovací zařízení např. HDO nebo spínací hodiny, které budou panely odpojovat od elektrické sítě dle distributorem naprogramovaných časových režimů.)

 

 

instalace elektrického radiátoru   instalace elektrického topného panelu